A Ménesbirtok iskolájában a Google Classroom szolgáltatást használjuk annak érdekében, hogy az Iskola tanulói otthonukban férhessenek hozzá a digitális tananyagokhoz. Asztali számítógépen a https://classroom.google.com oldalon érhető el a felületet, okoseszközön a Play Áruházban (Android) vagy az App Store-ban (iOS) telepíthetik tanulóink a Google Classroom alkalmazást. A virtuális tanterembe kurzuskódokkal lehet belépni, amelyeket az osztályfőnökök közöltek a gyerekekkel elektronikus úton – Messenger-csoport, SMS, osztályonként létrehozott Facebook-csoport, e-mail –, vagy telefonon. Arányosan szerkesztett, tanulható és áttekinthető tananyagot küldünk napról napra, előtérbe helyezve az érettségi és a szakmai vizsgák tantárgyait.

A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) EMMI határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Prof. Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. március 16-án egyedi miniszteri határozatban rögzítette a szakképző intézményekben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályait. Az egyedi miniszteri határozat 9. pontja értelmében A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére az intézményvezető 2020. március 18. napjáig eljárásrendet alakít ki, melynek tartalmaznia kell

  1. a tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formáit, gyakoriságát, rendjét, az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének rendjét, feltételeit,
  2. a pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének formáit, rendjét, beosztását, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálásának módját,
  3. a tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrendet, közismereti és szakképzési kerettantervekben foglalt tantárgyi struktúrától való eltérés formáját, mértékét.

Az Eljárásrend tartalmazza a digitális munkarend érvényesítésének helyi eljárásait, továbbá a tanulók, a szülők és az alkalmazottak tájékoztatásának eszközeit és csatornáit.

 A Ménesbirtok iskolájában bevezetett Eljárásrend 2020. március 18-tól hatályos és visszavonásig érvényes.

A DOKUMENTUM ELÉRHETŐ ITT:

Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési alapfeladat-ellátás rendjéről és ellenőrzéséről

Szöveg és fotó: Tarkó Gábor, a Mezőhegyesi Kozma Ferenc Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója