1. Főoldal
  2. Gazdaság

Gazdaság

Az állami vagyon megóvása, az állattenyésztés és a növénytermesztés egyes ágaihoz kötődő képzési feladatok összehangolt végrehajtása, a történelmi magyar lófajták génállományának megőrzése, a lovasturizmus fejlesztése, valamint Mezőhegyes és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében megszületett a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

Növénytermesztés

Cégünk egyik alaptevékenysége a szántóföldi növénytermesztés. A növénytermesztésen belül, annak szakmai csúcsát jelentő, vetőmagtermesztés az az ágazat, amelynek sikeressége nagyban meghatározza a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság eredményességét.

Búza, árpa, hibridkukorica vetőmagvak termelése folyik cégünknél. Hagyományosan a legnagyobb nemzetközi fajtatulajdonosok állíttatják itt elő a világ minden táján értékesítendő vetőmagjaikat. Az itt felhalmozott szakmai tudás és technológiai háttér, biztos alapot nyújt arra, hogy mindezt a legmagasabb minőségben tehessük meg, partnereink megelégedésére.

Lótenyésztés

A Ménesbirtok feladata a Mezőhegyesen kialakult, védett őshonos magyar lófajták tenyésztése, genetikai értékének megőrzése, a nóniusz, a gidrán, a furioso, valamint a magyar sportló és ügető fajták ménesének kialakítása és fenntartása.

„Végezés, melyet a most szerencsésen országló felséges Király és császár, II. József, hogy Magyarországban és az ahhoz tartozó tartományokban…, a jobb fajtából eredeti és magasabb méretű lovaknak száma jövendő időkre nézve is minden kitalálható móddal gyarapítatthassék, tetszett ő Felségének kegyesen elvégezni, hogy Magyarországban tulajdon császári, királyi ménes, mely mintegy magvető helye legyen a jelesebb természetű és tartósabb erejű lovaknak, minden időhalasztás nélkül felállítassék, arra rendelvén amaz Mezőhegyes nevű alkalmatos pusztát.”
(II. József végezése, 1784. december 20.)

A mezőhegyesi ménesbirtokra a magyar önkép és identitás évezredes elemét jelentő lovaskultúra szerves és alapvető részeként tekinthetünk. Amikor II. József 1784. december 20-án döntést hozott a ménesbirtok megalapításáról, a magyar lótenyésztés hagyományait egyesítette az ország fejlesztése iránti elkötelezettséggel, folytatva a Bél Mátyás vagy Tessedik Sámuel nevével fémjelezhető, a korszerű mezőgazdaság megteremtése érdekében hozott erőfeszítések sorát.

(2016. évi XCI. törvény a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról)

Szarvasmarha-tenyésztés

A mezőhegyesi szarvasmarha-tenyésztés 1860-ban kezdődött a szürke marha tartásával, majd 1879-től tejtermelő tehenészet kialakításával.

Tenyésztési célunk a magas tejhozam jó beltartalommal, a kiváló funkcionális küllem és az egészséges állomány, amely megfelel a modern kor technológiai elvárásainak.

A magas termelés mellett cél, hogy a csúcsgenetika révén olyan szaporodási mutatókkal rendelkező állományt állítsunk elő, amely alapot ad a tenyészállat-értékesítésre is. Egy tejelő állomány célja a jövedelemtermelés, a tenyésztési koncepció kidolgozásánál ezt tartjuk szem előtt. Tenyésztési koncepciónk, hogy olyan csúcsbikákat használjunk fel, amelyek biztosítják az egészséges tejtermelést, alkalmasak a jövő fejőrobotjai támasztotta követelményeknek, és kihasználjuk a genomvizsgálatok fejlődést gyorsító hatását.

Vetőmagüzem

2019. június 27-én aláírásra került az a szerződés, mellyel a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. megvásárolta Limagrain Europe, Limagrain Hungary nevű termelési leányvállalatát. Ezzel az ügylettel teljesült az a stratégiai célunk, hogy újra végterméket tudunk előállítani, hozzáadott értéket létrehozni Mezőhegyesen. Ennek szükségszerűen részét képezi egy olyan ipartelep létesítése, amely a vetőmagtermelés és feldolgozás minden lépését integrálja, a szántóföldtől az üzemig.

Szolgáltatások

Lóértékesítés

Eladó lovainkat megtalálja az alábbi oldalunkon, melyet folyamatosan frissítünk.

Lószaporítóanyag-értékesítés

A fedezőménjeinkkel és a szaporítóanyag-vásárlással kapcsolatos információkat az alábbi oldalon találja.

Vetőmag- és terményértékesítés

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság 1957 óta foglalkozik különféle vetőmagok előállításával…

Mezőgazdasági gépi szolgáltatás

A folyamatosan megújuló erő- és munkagépparkunk lehetővé teszi a hatékony és költségtakarékos mezőgazdasági technológiák alkalmazását.

Tejértékesítés

A Ménesbirtok közel 10 éve biztosít a város , a majorok és a környező települések lakosságának friss, hűtött, extra minőségű tejet.