Raffay Sándor evangélikus püspök egyházlátogatása Mezőhegyesen (1934). Rajta kívül Id. Benkóczy Dániel lelkész, Zászkaliczky Pál pitvarosi lelkész, valamint Egyed Aladár szegedi esperes szerepelnek a fotón. (Mezőhegyesi Helytörténeti Gyűjtemény fotóarchívuma, Venyercsan Krisztián gyűjtése)