A majorok területén visszatérő probléma a szemét kérdése. Gyűjtők vannak kihelyezve, és bár a megközelíthetőség miatt elosztásuk nem minden esetben előnyös, ez nem mentesíti a szemetelőket a felelősség alól. Mezőhegyes majorjaiban több ponton találhatók szeméthegyek, amelyek elcsúfítják és mérgezik az egykor világhírű Ménesbirtok természeti és épített örökségét. Több szeméthalom csak hamudombként vagy komposztálóként kezdi „karrierjét”, de később törmelék és kommunális hulladék is rákerül. A 18. majorban a legelkeserítőbb a helyzet, ahol a gyűjtők környéke mindig szemetes, és a háztartási hulladékon kívül minden más is kerül oda. A cikkünkhöz mellékelt képekből is kitűnik, hogy a terület megtisztítása sem egyszerű feladat – gépi erő bevonása szükséges -, ám még nehezebb az újraképzésre való hajlam letörése.

A szemét kérdése más majorokban is probléma, ha nem is ilyen mértékben. Például a 28-as major Kendergyárba vezető útja menti fasor igen szennyezett. Az 57-es major több pontján is van szemét: az egykori műemlék komlószárító mellett létesült egy illegális „lerakó”. A major másik pontján, a 10-11. sorházak (15 lakás, ebből 13 birtoki, többségük lakatlan) mögötti terület mindenképpen rendezést kíván. Az elhagyott lakások többsége itt is hulladékkal szennyezett.

2019. március 21-én a Ménesbirtok iskolája az előző évek gyakorlatát követve csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétgyűjtési akcióhoz. Diákok és tanárok, mintegy száz fő a néhai Mezőhegyesi Cukorgyár mögötti területen, a 17. major előterében található erdőben, illetve a Békás-tó – Árokospuszta (39-es major) közti útszakaszon, az erdősáv mentén gyűjtötték össze a szemetet. Évről évre tapasztaljuk a szemét újratermelődését ezeken a területeken is.

Szöveg: Tóth Endre István ügyintéző és Tarkó Gábor képzési igazgató
Fotó: Tóth Endre István ügyintéző és Guti Péter Pál pedagógus