A 2018/2019-es tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerint a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi (üzemi) tanácsnak és a fenntartónak. A 2018/2019-es tanévben végzett munkánkat 2019. június 28-án nevelőtestületi értekezleten értékeltük. Az értekezlet jegyzőkönyve részletesen bemutatja a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolában folyó munkát, az eredményeket, a jövőre vonatkozó terveket.
 
A 310 oldalas dokumentum elérhető az Iskola honlapján a „Dokumentumok” menüpontban és az alábbi linken:
https://drive.google.com/file/d/1beLJo5B39P-jz1PHK1QFj3zLNxW43vhG/view?usp=sharing
 
Tarkó Gábor igazgató