2019. február 8-án tartotta soron következő ülését a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. Igazgatótanácsa és Felügyelőbizottsága. Az első és egyik legfontosabb napirendi pont a humánpolitikai rendezés volt. Lázár János kormánybiztos úr kiemelte, hogy tulajdonosi elvárás a foglalkoztatási létszám racionalizálása, ugyanakkor a Cég dolgozóinak áttekinthető és világos életpályamodellt, kiszámítható karrier-szituációt, növekvő béreket, egyéni teljesítmény alapján új jutalmazási rendszert fognak kínálni. A rendezés a munkavállalók egyéni élethelyzetét, szociális körülményeit is mérlegelve, több lépésben valósul meg olyan módon, hogy az semmiben sem fogja akadályozni a termelést. Kerezsi Miklós igazgatósági tag gyakornoki program elindítását javasolta a tehetséges és elhivatott, fiatal szakemberek bevonzására.

A Ménesbirtok számára nagyon fontos stratégiai kérdés a francia termelők által irányított Limagrain vállalatcsoporttal történő jövőbeni együttműködés. Az Igazgatótanács felhatalmazta Vezérigazgató Urat és a menedzsmentet, hogy folytassák a tárgyalásokat a vetőmag-termeltetés és -feldolgozás területén meglévő üzleti kapcsolat fenntartása, illetve kiszélesítése érdekében.

Ügyrendi kérdések mellett az értekezlet fontosabb témái voltak még a hosszútávú gépbeszerzési koncepció, mely a vetéstervre alapozva, illetve az állattenyésztés céljainak megfelelően került összeállításra. A terv alapján 2024-től már az elmúlt évben vásárolt új gépek cseréje is megkezdődik majd. A gépbeszerzések a Cég mezőgépészeinek folyamatos továbbképzése mellett valósulnak meg. Jármy Miklós a felügyelőbizottság elnöke és Lázár Vilmos igazgatósági tag, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke mutatták be a Lótenyésztési stratégiát, amely elsősorban szakmai program, ugyanakkor gazdasági- pénzügyi megfontolások is jellemzik. Végül Katona András, a DAW Építész Stúdió vezető építésze tartott prezentációt a Ménesbirtok iskolájának átfogó fejlesztési koncepciójáról.

Szöveg és fotó: Tarkó Gábor képzési igazgató